O autorovi

O autorovi

Narodil sa 3. novembra 1919 v Malom Záluží. Základnú školu vychodil v rodisku a gymnáziálne štúdium v Nitre. Teológiu študoval na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Štúdiá ukončil cenným akademickým titulom bakalár bohoslovia a za evanjelického kňaza bol ordinovaný 27.6.1943. Pôsobil ako kaplán v Brezovej pod Bradlom, v Nových Sadoch, v Turčianskom sv. Martine, v Bratislave a Piešťanoch. Od 1. júla 1945 administroval Košariská - Priepasné. Kňazskú skúšku zložil v Bratislave 25. júla 1945 a 9. decembra1945 bol zvolený za farára v Košariskách - Priepasnom. V roku 1955 prešiel do Holíča, kde nadviazal na takmer 80-ročnú prácu Jána Jaromíra Boora a jeho syna Petra Boora. 1. septembra1991 sa zriekol ThB. Pavel Proksa po 36-ročnom účinkovaní v Holíči  tejto kňazskej stanice. Svoju erudíciu v jazykovej oblasti a v archívnom bádaní využil na vyše tisícdvestostranové rukopisné spracovanie dejín evanjelickej cirkvi, a.v., v Holíči, z ktorého výťah vydal knižne v roku 1995 pod názvom Stánok Boží s ľuďmi. Táto práca je prínosom nielen pre dejiny mesta Holíč, ale všeobecne i pre poznanie cirkevných dejín Slovenska. Pavel Proksa svojou skromnosťou, múdrosťou a prirodzenou autoritou je vzorom pre mnohé generácie Holíčanov. Patrí medzi zakladateľov Klubu autorov a priateľov literatúry v Holíči a dnes je jeho čestným členom.

04.02.2013 21:49:43
zdenka_lacikova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one