PREZENTÁCIA BÁSNICKEJ ZBIERKY

Slávnostná prezentácia knihy sa uskutočnila pod záštitou SSOŠ Via Humana v koncertnej sálr františkánskeho kláštora za početnej účasti milých hostí. Nechýbali ani zástupcovia mnohých obcí zo Záhoria na čele s tajomníkom ZOZO a zástupcom primátora Mesta Skalica Bohumilom Bartošom.
        Po privítaní riaditeľkou SSOŠ Via Humana Dankou Dorotheou Mikulovou sa ujala slova moderátorka Renáta Václavíková, profesorka strednej školy, ktorá v úvode predstavila život a dielo poetky Zdenky Lacikovej. Potom odovzdala slovo Ivanovi Eduardovi Hnátovi, členovi Spolku slovenských spisovateľov, aby sa podelil s prítomnými o svoje dojmy z básnickej zbierky. Ivan Hnát ocenil talent mladej autorky a odporučil knihu, v ktorej autorka prebásnila povesti zo Záhoria do radu literatúry, ktorá je povinným čítaním našej školopovinnej mládeže. Ďalším bodom programu prezentácie zbierky bolo pásmo povestí konfrontované s ich umeleckým stvárnením Zdenkou Lacikovou doplnené interpretáciou ľudových pesničiek v podaní Spevokolu pri Únii žien z neďalekej malebnej obce Dubovce. Povesti a básne predniesli Jana Koutná, vedúca oddelenia kultúry MsÚ v Skalici, Jana Vizváriová, profesorka slovenčiny na SSOŠ Via Humana so svojimi študentkami prvého ročníka tejto školy.
        Nasledoval akt uvedenia básnickej zbierky do života, ktorého sa úspešne zhostili spolu s autorkou Danka Dorothea Mikulová a Ivan Eduard Hnát. Zbierke zaželali veľa pozorných a spokojných čitateľov a autorke ešte veľa tvorivých nápadov. Po tomto akte moderátorka podujatia Renáta Václavíková pozvala k sebe autorku a položila jej niekoľko otázok, na ktoré autorka odpovedala. A tak sa prítomní dozvedeli, kto jej najviac pomohol v jej literárnych začiatkoch, kto je najväčšou autorkinou inšpiráciou, kto je prvým kritikom jej prác, ako na jej tvorbu reaguje rodina, či ako zvláda poetka domácnosť.  Po rozhovore moderátorka podujatia ponúkla priestor na príhovor riaditeľke Záhorského múzea v Skalici Vierke Drahošovej z inštitúcie, ktorá na Záhorí zastrešuje odborný pohľad na históriu a folkloristiku. Viera Drahošová mimo iného poukázala na to, že akákoľvek aktivita v oblasti popularizácie histórie má veľký dopad na pozitívne budovanie vzťahu občanov ku svojmu rodisku. V prípade básnickej zbierky Do uzlíka o to viac, že je téma spracovaná umeleckým a nevtieravým spôsobom. Následne za pomoci diaprojektoru rozvinula otvorené myšlienky riaditeľka SSOŠ Via Humana pani Mikulová, ktorá odprezentovala možnosti využitia zbierky povestí v rozvoji cestovného ruchu Záhoria, ale i v každodennom živote miest a obcí Záhoria. Ponúkla prítomným starostom a predstaviteľom ZOZO myšlienku a pomoc pri realizácii náučného Chodníka (cesty) povesťami Záhoria, čo malo pozitívny ohlas.

                                                                                                              V. Petrovič (krátené)

1

1

2

2

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

12.03.2008 21:17:42
zdenka_lacikova
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one